Rummet är fyllt av vatten, i rummet står du på en uppbyggd träbrygga. Längst ut på bryggans kant ligger vattenfyllda påsar som tidigare besökare burit upp och lagt ner. Du lägger din bredvid de andra.

I verket ”Allt är förlåtet” tilldelar Gylleboverket naturen och elementen en mystisk förmåga att förlösa vår hopplöshet, det som håller oss tillbaka och står i vägen för våra drömmar och visioner. Genom utförda ceremonier försöker de väcka nya minnen av att vara människa till liv.

Gylleboverket arbetar här utifrån tankar kring vår relation till naturen och vår omvärld, vårt samtida samhälle och kapitalismens makt, bland annat med avstamp i Guy Debords roman ”Skådespelarsamhället”, vilken belyser en artificiell bildvärld där ekonomiska intressen håller oss fångna i avbilder. Där vi försöker leva upp till bilden av oss själva istället för att vara i livet självt.