Vortex 1 & 2_1080628. Detalj från utställningen Parallella-verkligheter.vortex-2