Radbandet är ett försök att materialisera och ge form åt den meditativa stämning av att befinna sig i ett skapande flöde.
Ett ordlöst tillstånd av sammanhang och tomrum i den eviga pendelrörelse mellan hopp & förtvivlan där vi människor ofta befinner oss.

Radbandet är också (i varje pärla) en bön eller besvärjelse för att frammana den stämningen

Talet sju symboliserar i många kulturer helhet, I egenskap av produkten av tre, det himmelska/gudomligas tal
Och fyra, som symboliserar det jordiska, de fyra elementen och det är ett perfekt tema för radbandet.

Inför åsynen av årsringarna som välver ihop pärlornas rundningar, slås man av insikten att detta är materialiserat ljus som fotosyntesen bundit i veden i ett träd – och under arbetets gång lösgör sig ett skinande klot ur stocken.
Det går inte att mäta energin som är nedlagt och ingjutet i varje pärla men det går att uppleva.

 

 

radband 120604