Konstverket Vattnets röst består av trianglar av rejäla ekbalkar. Uppbyggnaden knyter an till det klassiska tecknet för elementet vatten. När du kliver in i verket, står du alltså i symbolisk mening på insidan av den känsliga och kraftfulla livsmiljö som vi kallar vatten. Trots att konstverket utgår från symmetriska trianglar, är uttrycket allt annat än strikt och ovigt. Geometrin har brutits upp till ett öppet, poetiskt rum. Byggnaden vänder och vrider sig, pekar i flera riktningar, och genom trianglarna fångar blicken detaljer på avstånd.

Utgångspunkten för verket är alltså vatten. Allt liv är beroende av vatten, och för människan är rent, färskt dricksvatten nödvändigt. Vattnet renar oss, ger oss förutsättningar för odling, och genom historien har vattenvägar utnyttjats som farleder. Äldre civilisationer stod länkade till vattendrag – Eufrat och Tigris i Mesopotamien, Nilen i det forntida Egypten. Och det är förstås ingen överraskning att vattnet dyker upp i urgamla skapelseberättelser och mytologi. Vattnet roterar i ett kretslopp av avdunstning och nederbörd som en påminnelse om den evighet som vi aldrig helt kan förstå.

Samtidigt är vattnet skrämmande – strömmar och flodvågor kan svepa bort oss, och brunnen är som ett dunkelt öga mot den okända underjorden. Idag kan vi kanske tydligare än någonsin förstå vår utsatthet via vattnet; i spåren av växthuseffekten smälter glaciärer, och havsnivåerna stiger.

 

Vattnets röst -Trummen Växjö